Cụ thể như sau:

1 Hosting cho tên miền này chưa được khởi tạo. Đăng ký hosting

2 Hosting bị tạm khóa hoặc đã bị xóa khỏi máy chủ do vi phạm điều khoản(Quy Định Sử Dụng). Xem điều Khoản

3 Gói hosting cho tên miền này đã bị xóa khỏi máy chủ. Đăng ký hosting

4 Gói hosting đang bị tấn công, với gói antiddos miễn phí đi kèm gói hosting không đáp ứng được. Nân Cấp

5 Gói hosting đã hết hạng sử dụng & cần gia hạng để được sử dụng tiếp. Liên Hệ Gia Hạng